In English
logo

Informationssøgning for Erhvervsakademi Dania

Skip Navigation LinksForside

Filter  

A
Acta Ophthalmologica

Advance

Amino

Autodata

B
Berg-Marketing

Bibliotek.dk

Biblioteksvagten

Boligøkonomisk Videncenter

Bookboon

Børsen Online

Børsmæglerforeningen

Business Source Elite

C
conZoom

D
Danmarks Nationalbank

Danmarks Statistik

Dansk Ejendomsmæglerforening

Dansk Industri

Dansk standard

Dansk VVS

Danske ministerier

DART-Europe E-theses Portal

Den Bibliometriske Forskningsindikator

Den danske forskningsdatabase

Den Offentlige Informationsserver

Det centrale virksomhedsregister

DTU Orbit

E
EA Viden

EBSCO Databaser

Ejendomsstatistikken

Eksportrådet

Electra

Elektroniske afhandlinger

energiforskning.dk

EPH Jourrnal

Erhvervsstyrelsen

EU boghandel

EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Euromonitor

EUROSTAT Statistik

F
FANet

Finans Danmark

Finans.dk

Finansministeriet

Finansrådet

Finanstilsynet

FinansWatch

Forbrugerrådet

Forsikring & Pension

Forskningsportal

Fri viden

G
Google Scholar

H
Hospitality & Tourism Complete

I
iJRDO Journal

Infomedia

Internationale tidsskrifter

Investeringsforeningsrådet

Investment Map

J
Justitsministeriet

K
Karnov

L
Ledelse i dag

M
Magasinet Asterisk

Mandag Morgen

Marketline

N
Nationalbanken

Ø
Økonomi- og Indenrigsministeriet

O
Ophthalmic and Physiological Optics

Optician

Optometry & Vision Science

P
Projektbiblioteket ved AAU

Publikationer (Highwire)

R
Regional Business News

S
Sage Open

SBI-anvisninger

Scholarships Times

Science Direct (Freedom collection)

Skat

Survey Research Methods

T
Technology News

TED Talks

The Investment Map

U
UB-testen

Ugeskrift for Retsvæsen (UfR)

V
Vækstguiden

Videndatabase AAU

Videnskab

Videnskabelige artikler

Y
YAHOO Finance

Nyheder

videnskabeligeartikler.dk er lukket indtil midten af 2020 efter melding fra Det Kgl. Bibl....... Læs mere

Adgang til mange nye videnskabelige tidsskrifter...... Læs mere

Adgang til publikationer sikrer viden

Erhvervsakademi Dania har samlet digitale adgange til publikationer og kilder på denne oversigt. Det gælder både købte adgange samt relevante gratis medier og publikationer. Oversigten vil løbende blive udviklet og udvidet. Der vil under hver publikation være angivet adgangskrav. De fleste betalingsbaser kræver, at man anvender VPN adgangen til Dania, og vejledning i brugen af denne publiceres på Moodlerooms, så snart den er klar.

Kurser i informationssøgning og -kompetence

Dania sætter fokus på øget informationskompetencer blandt studerende og undervisere bl.a. for at sikre, at projekter og hovedopgaver er baseret på nyeste viden. Der udbydes kurser indenfor informationskompetencer til vores undervisere og studerende, bl.a. således at dimittender i jobs i højere grad hjælper virksomhederne med at gøre brug af nyeste viden og forskning.For hjælp til at søge informationer se søgevejledningen

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os på raha@eadania.dk vedr. spørgsmål om databaser, kilder og kurser, og Helpdesk vedr. it-/adgangsmæsige spørgsmål.